Odion, meerdere locaties

Omschrijving werkzaamheden

Odion is een zorgorganisatie voor kinderen en volwassenen met een beperking. Voor elke cliënt stelt de instelling een persoonlijk ondersteuningsplan op - op de locaties is veiligheid van het grootste belang.

Op meerdere locaties van Odion hebben we de bestaande brandmeldinstallaties en de Personen Zoek installatie compleet vervangen. De installaties zijn voorzien van een onafhankelijk inspectiecertificaat.

Werkzaamheden

  • Vervangen brandmeldinstallaties
  • Vervangen Personen Zoek installaties