Pieter Raat Stichting locatie De Raatstede

In opdracht van De Pieter Raat Stichting heeft Protectiepartners voor locatie De Raatstede de bestaande brandmeldinstallatie uitgebreid alsmede de Personen Zoek Installatie compleet vernieuwd. De complete installatie is voorzien van een Onafhankelijk Inspectiecertificaat.

Woonzorgcentrum De Raatstede is in 2001 gebouwd en is een licht en modern huis. U kunt hier wonen met zorg. Ook zijn er appartementen voor cliënten met een psychogeriatrische indicatie (afdeling Meerzorg). Verder zijn er vijf appartementen voor tijdelijk verblijf en is er mogelijkheid tot dagverzorging.

Naast ons woonzorgcentrum aan de Dolomiet, zijn 43 aanleunwoningen voor senioren, beheerd door Woonwaard Noord-Kennemerland en 52 appartementen voor senioren aan de Parelhof, beheerd door Woonzorg Nederland. Wij kunnen in de aanleunwoningen thuiszorg bieden.

Het woonzorgcentrum is gelegen aan de Dolomiet in het stadshart van Heerhugowaard, nabij het winkelcentrum Middenwaard en heeft een wijkfunctie.

Wonen in Zorgcentrum De Raatstede

Er zijn 96 appartementen waaronder vijf voor kortdurend verblijf en 6 echtparenkamers. De appartementen op de derde en vierde etage zijn met name bestemd voor mensen met dementie, de appartementen op de eerste en tweede etage zijn vooral bestemd voor mensen die zorg nodig hebben vanwege somatische zorgvragen.

Werkzaamheden

Uitbreiden brandmeldinstallatie alsmede leveren Personen Zoek Installatie ten behoeve van De Pieter Raat Stichting locatie De Raatstede te Heerhugowaard.