Loodswezen Helikopter platform IJmuiden

In opdracht van het Nederlands Loodswezen heeft Protectiepartners als hoofdaannemer zorggedragen voor het compleet operationeel maken van het helikopterplatform.

De uitgevoerde werkzaamheden betroffen het volledig vergroten van het platform door het slaan van damwanden alsmede het afvlakken en opnieuw aanbrengen van stelconplaten.

Om het veilig landen van de helikopterpiloten te waarborgen heeft Protectiepartners de benodigde Circle-H verlichting, de perimeterverlichting, de floodlights alsmede een Windsock aangelegd.

Op het helikoterplatform hebben wij tevens een container laten maken welke voorzien is van een wachtruimte en de benodigde opslag voor de vier mobiele blustoestellen om bij calamiteiten een veilige situatie te kunnen waarborgen.

Algemeen

Het terrein met de Heliport is gesitueerd in het noorden van de gemeente IJmuiden aan de Noordersluisweg in IJmuiden. Het terrein betreft één van de landtongen bij de noordelijke sluis aan de uitmonding van het IJ en Noordzeekanaal.

De heliport bestaat in beginsel uit een Touchdown and lift-off area (TLOF) binnen een Final approach and take-off area (FATO) met daaromheen een safety area (SA). Het platform zelf bestaat uit een nagenoeg vierkant gebied van betonnen stelcon platen met de afmetingen van 28 m bij 28 m. Het platform is ca. 2 m boven het water gelegen met steile hellingen aan de noord- en zuidzijde van de landtong. Ten behoeve van de afwatering van het platform zijn de stelconplaten vanuit het midden op afschot (ca. 2,5O) gelegen naar de noord- en zuidzijde. Het platform is uitsluitend vanuit oostelijke richting benaderbaar via een verharde weg (Noordersluisweg). Het terrein is afgesloten via een gesloten hekwerk. 

De heliport betreft een onbemande helikopterluchthaven. Uitsluitend vanuit de op afstand gesitueerde seinpost van het Loodswezen, aan de Seinpostweg, is visueel toezicht op de heliport. Dit visueel toezicht bestaat enerzijds uit de werkelijke zicht op de heliport vanuit de seinpost en via CCTV-systeem in geval nachtsituaties, mist of regen en/of door fysieke belemmeringen (vrachtschepen). De seinpost betreft een permanente bemande post bestaande uit tenminste [...] personen.

 
De heliport wordt gebruikt voor het (vliegend) vervoer van Loodswezen personeel naar schepen. Dit gebeurt zowel overdags als ‘s-nachts en veelal tijdens ‘zwaardere’ weertypen (mist, wind e.d). Het helikoptertype wat wordt is gebruikt is het SA 365 Dauphin model of, qua afmetingen, een gelijkwaardig type. Dit is een helikoptertype met een maximale lengte van 14 m. Aan boord van de helikopter is maximaal 500 dm3 brandstof (kerosine) aanwezig.

Werkzaamheden

Realiseren nieuw helikopterplatform