Loodswezen Helikopter platform IJmuiden

Omschrijving werkzaamheden

Voor het Nederlands Loodswezen hebben we als hoofdaannemer zorggedragen voor het compleet operationeel maken van het helikopterplatform. Het ging om het volledig vergroten van het platform door het slaan van damwanden en het afvlakken en opnieuw aanbrengen van stelconplaten.

Om te waarborgen dat de helikopterpiloten veilig kunnen landen hebben we de benodigde Circle-H verlichting, de perimeterverlichting, de floodlights en een Windsock aangelegd. Ook hebben we op het helikopterplatform een container laten maken die voorzien is van een wachtruimte en een opslagruimte voor de vier mobiele blustoestellen om bij calamiteiten een veilige situatie te kunnen waarborgen.

De heliport ligt aan de Noordersluisweg in IJmuiden en bestaat uit een touchdown and lift-off area binnen een final approach and take-off area met daaromheen een safety area. Het platform zelf is een nagenoeg vierkant terrein van betonnen stelcon platen van 28m bij 28m. Het platform ligt circa 2m boven het water met steile hellingen aan de noord- en zuidzijde. Voor de afwatering van het platform zijn de stelconplaten vanuit het midden op afschot (ca. 2,5O) gelegen naar de noord- en zuidzijde. Het platform is uitsluitend vanuit oostelijke richting benaderbaar via een verharde weg (Noordersluisweg). Het terrein is afgesloten met een hekwerk.

De heliport is een onbemande helikopterluchthaven. Uitsluitend vanuit de op afstand gesitueerde seinpost van het Loodswezen, aan de Seinpostweg, is visueel toezicht op de heliport. Dit visueel toezicht bestaat enerzijds uit de werkelijke zicht op de heliport vanuit de seinpost en via CCTV-systeem 's nachts en bij mist, regen of door fysieke belemmeringen (vrachtschepen).

De heliport wordt overdag en 's nachts gebruikt voor het (vliegend) vervoer van personeel van het Loodswezen naar schepen. Het helikoptertype wat wordt is gebruikt is het SA 365 Dauphin model of, qua afmetingen, een gelijkwaardig type. Dit is een helikoptertype met een maximale lengte van 14m. Aan boord van de helikopter is maximaal 500 dm3 brandstof (kerosine) aanwezig.

Werkzaamheden

  • Vergroten en vernieuwen helikopterplatform
  • Bouw opslagruimte
  • Aanleggen diverse (nood)verlichtingssystemen