Odion Klaverland

Klaverland is een woonvorm voor 24 volwassenen met een lichamelijke en soms ook een verstandelijke beperking. Tevens wonen er mensen met een chronische ziekte, niet-aangeboren Hersenletsel of psychiatrische problemen. Iedere bewoner heeft een eigen woon- en slaapkamer met een keukenblokje en sanitair. Er is 24 uur per dag ondersteuning aanwezig. Naast de appartementen heeft Klaverland ook een centrale huiskamer en een logeerwoning.


Begin dit jaar is Protectiepartners deelgenomen in het bouwteam met stichting Odion. Stichting Odion heeft voor een bouwteam gekozen omdat zij goede ervaring hadden met de deelnemers. Met deze expertise is het gelukt om binnen een vooraf vastgesteld budget tot een optimale revitalisatie (renovatie) te komen.

Hierdoor is Klaverland weer klaar voor de komende 20 jaar.

Werkzaamheden