Zorgcentra Meerleven

Omschrijving werkzaamheden

Na aanbesteding kwam Protectiepartners in beeld voor de nieuwbouw van Meerleven, een van de drie woonzorgcentra van de stichting ZorgContact, waar 62 (demente) ouderen wonen.

We hebben een nieuwe brandmeld- en ontruimingsinstallatie (bmi) geïnstalleerd. Deze installatie bestaat uit een Penta centrale, nevenpaneel en ruim tweehonderd melders. Ook hebben we een zorgoproepsysteem van Sonevo gemonteerd. Dit systeem is met het bmi gekoppeld via DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Zorgverleners kunnen met de DECT toestellen brandmeldingen en oproepen van cliënten ontvangen. Vervolgens kunnen zij een spreek-luisterverbinding maken of andere acties ondernemen.

Projectduur:
Opleverdatum:

Werkzaamheden

  • Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (bmi)
  • Installatie zorgoproepsysteem